Εγκαταστάσεις Εκτυπωτών

Οι εκτυπωτές μας είναι σχεδιασμένοι για να εγκαθίστανται από τους τελικούς χρήστες, αφού η διαδικασία εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή.

Παρόλα αυτά, εάν επιθυμείτε η εγκατάσταση του εκτυπωτή σας να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό μας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Η υπηρεσία εγκατάστασης εκτυπωτών δεν αποτελεί μέρος της εγγύησης και είναι πάντα χρεώσιμη.