Δυνατότητα Σύναψης Συμβολαίων

Πέραν της βασικής εγγύησης που σας παρέχει η Lexmark, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επέκτασής της ισχύος της, μέσω της αγοράς του κατάλληλου Service Pack για τη συσκευή σας.

Αν είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση από τα Service Packs για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει και η δυνατότητα σύναψης Συμβολαίων Συντήρησης.

Επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων.