Ευκαιρίες Καριέρας

Η πολυεθνική εταιρία Lexmark International, Inc. αναπτύσσει, κατασκευάζει και προωθεί εκτυπωτικές λύσεις και λύσεις απεικόνισης σε περισσότερες από 170 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Lexmark ιδρύθηκε το 1991 και οι λύσεις διαχείρισης εγγράφων που διαθέτει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρηστών το οποίο περιλαμβάνει καταναλωτές, επαγγελματίες, μικρομεσαιές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η εταιρία ανακοίνωσε έσοδα των 3,8 δις. δολλάρια το 2012.

Η Infolex S.A., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Lexmark για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία και FYROM παρέχει ολοκληρ
ωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρία επιθυμεί να καλύψει τις ακόλουθες θέσεις:


KEY ACCOUNTS SALES (2)
JUNIOR TRADE MARKETING
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ