Ενσωματωμένες Λύσεις - Applications

Ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός εταιρικού περιβάλλοντος και απαντώντας στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρείας, τα πολυμηχανήματα Lexmark ενσωματώνουν διάφορες προεγκατεστημένες λύσεις (Embedded Solutions – eSF) είτε by default είτε μέσω push download μέσω του Lexmark Virtual Solutions Center (VSC).

Αυτές εμφανίζονται ως shortcuts στην οθόνη αφής των συσκευών και προσδίδουν αυξημένη λειτουργικότητα στις συσκευές προσφέροντας δυνατότητες:

> αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων διαδικασιών

> ψηφιοποίησης φυσικών εγγράφων

> αυτοματοποίησης ροής εργασιών

> αποθήκευσης σε συστήματα content management (CMS)

Κατεβάστε το αρχείο