Ανταλλακτικά
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό κωδικό ανταλλακτικού γιατί σε περίπτωση που προχωρήσετε σε αγορά του δεν γίνονται επιστροφές.
Κωδικός αντ/κού
(Οι τιμές συμπ. ΦΠΑ)
Αν χρειάζεστε βοήθεια στην εύρεση του κωδικού του ανταλλακτικού επικοινωνείστε μαζί μας αναφέροντας το μοντέλο της συσκευής και την περιγραφή του.
Αποστολή