Συχνές ερωτήσεις
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε μερικές από τις συνηθέστερες ερωτήσεις που λαμβάνουμε σχετικά με τους εκτυπωτές μας και τη λειτουργία τους, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις. Εάν το πρόβλημα ή η απορία σας παραμένει, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Printer
Κατηγορία
Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής - αποστολής των ανταλλακτικών και των επισκευών?
Πως μπορούμε να έρθουμε στην Infolex?
Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του service?
Που υπάρχουν εξουσιοδοτημένα service Lexmark στην Ελλάδα?
Τι κάνω όταν ο εκτυπωτής δίνει μήνυμα REPLACE PHOTOCONDUCTOR KIT
Πως μπορώ να κατεβάσω οδηγό εκτύπωσης για τον εκτυπωτή μου;
Πώς επιλέγω ελληνική κωδικοσελίδα στον εκτυπωτή μου;