Διαχείριση Εκτυπωτών - Markvision Professional

Πανίσχυρες λύσεις διαχείρισης συσκευών

Με την αύξηση του πλήθους των συσκευών σε μια επιχείρηση και τη διασπορά τους σε όλο το δίκτυο, η ανάγκη για ένα ανοικτό σύνολο διαχειριστικών εργαλείων που να μπορούν να διαχειριστούν και πολυμηχανήματα είναι προφανής. Τα εργαλεία που προσφέρει η Lexmark κάνουν εύκολη την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των συσκευών σας. Αυτό βοηθά στη μείωση των κλήσεων στο help desk καθώς και του χρόνου αντιμετώπισης μιας βλάβης. Το βραβευμένο πρόγραμμα διαχείρισης MarkVision Professional καθώς και οι ενσωματωμένες web σελίδες των συσκευών απλοποιούν τη διαχείριση και τις αναβαθμίσεις.

Εγγυημένη ενσωμάτωση

Όλα τα παραπάνω εργαλεία είναι σχεδιασμένα από τη Lexmark ώστε να ενσωματώνονται εύκολα στο δικτυακό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης. Εκτός της υποστήριξης για πλατφόρμες Windows, προσφέρουμε πολλές λύσεις για Unix, Linux, Mac OS, Novell και OS/2.

Για τις παρακάτω λύσεις χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Lexmark Document Distributor σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα κατάλληλα πολυμηχανήματα Lexmark.