Διαχείριση Εκτυπωτών - Markvision Professional

Lexmark Markvision Enterprise

Το Markvision Enterprise είναι μια λύση φιλική προς το χρήστη για τη διαχείριση εκτυπώσεων που διευκολύνει τη διαμόρφωση ρυθμίσεων συσκευών και την ενημέρωση των πολιτικών ασφαλείας. Δυναμικά χαρακτηριστικά, όπως η κοινή διαμόρφωση, η αυτοματοποιημένη διαχείριση πιστοποιητικών και οι προγραμματισμένες ενημερώσεις υλικολογισμικού μειώνουν τον φόρτο του προσωπικού του τμήματος πληροφορικής. Και το καλύτερο όλων είναι ότι το Markvision Enterprise είναι διαθέσιμο χωρίς κόστος για τον οργανισμό σας.

Προκλήσεις στη διαχείριση στόλου
Ενισχύστε την ασφάλεια σε ολόκληρη την επιχείρηση
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Ρύθμιση παραμέτρων συσκευών
Ασφάλεια στόλου εκτυπώσεων
Αυτοματοποίηση εργασιών
Κατεβάστε το αρχείο