Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Πλέον των καθιερωμένων υπηρεσιών (service, δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη) η Infolex παρέχει επιπροσθέτως τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Service:

Επί τόπου (onsite) επίσκεψη τεχνικού για επισκευές

Εγκαταστάσεις & επιδείξεις συσκευών

Service packs (επεκτάσεις εγγυήσεων)

Δυνατότητα σύναψης συμβολαίων συντήρησης συσκευών

 

Λύσεις Διαχείρισης Εγγράφων :

Σύντομες επιδείξεις των εφαρμογών & των υπηρεσιών

Ανάλυση της υπάρχουσας υποδομής ενός οργανισμού & προτάσεις βελτίωσης

Δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων

Απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση & προστασία του εξοπλισμού διαχείρισης εγγράφων

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες MPS (managed print services)