Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Πέρα από τις καθιερωμένες υπηρεσίες (service, δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη) η Infolex παρέχει επιπροσθέτως τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Service:

Επί τόπου επίσκεψη τεχνικού για επισκευές

Εγκαταστάσεις εκτυπωτών

Service packs (επεκτάσεις εγγυήσεων)

Δυνατότητα σύναψης συμβολαίων συντήρησης

 

Εκτυπωτικές λύσεις:

Σύντομες επιδείξεις των προϊόντων

Ανάλυση της υπάρχουσας υποδομής και διατύπωση προτάσεων

Δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων