Η δέσμευση της Lexmark για βιωσιμότητα

Βασικά σημεία της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Η τελευταία Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Lexmark (Corporate Social ResponsibilityCSR Report) αναδεικνύει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα μεγάλης κλίμακας εστιάζοντας στις διαδικασίες, στα προϊόντα, στους ανθρώπους και στους συνεργάτες.

Η Lexmark συντάσσει και δημοσιεύει αναφορές σχετικά με τις προσπάθειες αυτές από το 2005, και είναι περήφανη που μπορεί και επιδεικνύει μια μακρά ιστορία υπεύθυνων και βιώσιμων εφαρμογών, έχοντας λάβει βραβεύσεις και πιστοποιήσεις που τις επιβεβαιώνουν.

Ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της φετινής έκθεσης συνοψίζονται παρακάτω.

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Μείωση Ρύπων

Η Lexmark είναι αφοσιωμένη στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της μέσω της θέσπισης φιλόδοξων στόχων για την κατανάλωση ενέργειας, την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έως τα τέλη του 2022 είχε επιτύχει μείωση 43% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (Scope 1 and Scope 2 emissions) και 26% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 2015. Στόχος της εταιρείας είναι η προμήθεια ενέργειας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030 και η επίτευξη ενός πλήρως ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα (carbon neutrality) έως το 2035.

Τη φετινή χρονιά, η εταιρεία επέδειξε σημαντική πρόοδο στον τομέα της διατήρησης και της προστασίας των υδάτινων πόρων, μειώνοντας την κατανάλωση νερού κατά 40%, ενώ όσον αφορά στη μείωση των αποβλήτων, πέτυχε 58% μείωση στην παραγωγή αποβλήτων, σε σχέση με το 2015. Π.χ., το κέντρο ανακύκλωσης της Lexmark στην πόλη Juárez στο Μεξικό επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 12.000 άδειες κασέτες γραφίτη, έχοντας ανακατευθύνει από το 1991 περισσότερους από 160.000 μετρικούς τόνους διαφόρων υλικών μακριά από χώρους ταφής απορριμμάτων.

Πρωτοβουλίες για Κυκλική Οικονομία

Η Lexmark εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού, του τρόπου κατασκευής και της διαχείρισης του τέλους του κύκλου ζωής των προϊόντων της και έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της χρήσης του μετακαταναλωτικού, ανακυκλωμένου πλαστικού (post-consumer recycled (PCR) plastic) στις συσκευές και τα αναλώσιμα που παράγει. Το 2022 οι συσκευές Lexmark περιείχαν πλαστικά PCR σε ποσοστό 40% ενώ τα αναλώσιμα περιείχαν ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό 41%. Στόχος της εταιρείας είναι το περιεχόμενο πλαστικών PCR να φτάσει το 50% στις συσκευές και στα αναλώσιμα έως το 2025.

Προϊοντική Αναγνώριση και Συμμόρφωση

Επίσης, τη φετινή χρονιά, η Lexmark αναγνωρίστηκε από πολλούς επιφανείς οργανισμούς θέσπισης πρότυπων και πιστοποιήσεων σε όλους τους τομείς της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Μεταξύ αυτών, το 2022 EcoVadis Platinum Rating, το EPEAT Climate+ Champion Status, το ENERGY STAR Partner of the Year, το Forbes World's Top Female-Friendly Companies, το Manufacturing Leadership Award for Collaborative Ecosystems κ.α. Η εταιρεία συμμορφώθηκε επίσης με πληθώρα διεθνών κανονισμών σχετικών με τον περιορισμό στη χρήση υλικών, όπως ο κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε πλήρη κατάλογο των βραβεύσεων και αναγνωρίσεων CSR της Lexmark εδώ.

Πολυπολιτισμικότητα, Ισότητα και Ενσωμάτωση

Η Lexmark προάγει ένα πολυπολιτισμικό και ενσωματώσιμο ανθρώπινο δυναμικό, όχι μόνο όσον αφορά την εταιρεία αλλά σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό φάσμα. Εντός της εταιρείας, τη φετινή χρονιά, θεσπίστηκε στόχος να αυξηθεί το πλήθος των γυναικών υπαλλήλων στο 43% και των διευθυντριών στο 42% στις εγκαταστάσεις της σε όλον τον κόσμο, έως το 2030. Πέραν αυτού, η εταιρεία στηρίζει τις πολυπολιτισμικές πρωτοβουλίες μέσω του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Πολυπολιτισμικότητας και των Δικτύων Ομάδων Πολυπολιτισμικότητας.

Ευημερία Εργαζομένων και Παγκόσμια Ιθαγένεια

Η εταιρεία πέτυχε το στόχο που είχε θέσει, να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στο 98% του ανθρώπινου δυναμικού της τη χρονιά που πέρασε. Είναι επίσης υπερήφανη για τις ίδιες και τις μισθωμένες εγκαταστάσεις της, που έχουν λάβει πιστοποιήσεις ISO 45001:2018, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Επίσης, ασχολείται ενεργά με τις κοινωνικές και κοινοτικές συμπράξεις και συνεργασίες, εστιάζοντας σε θέματα εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών, πρωτοβουλιών για αναδασώσεις, βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών και προστασίας των λεκανών απορροής των ποταμών. Πέραν αυτών, συνεργάζεται στενά και σε συνεχή βάση με πανεπιστήμια, σχολεία, υπηρεσίες και οργανισμούς παροχής βοήθειας, ΜΚΟ και πελάτες για την παροχή βοήθειας σε τοπικές κοινωνίες και κοινότητες.

Η τελευταία της Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Lexmark επιδεικνύει και αποδεικνύει την αφοσίωσή της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική διαχείριση. Μέσω των φιλόδοξων στόχων που θέτει και των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών που λαμβάνει, η Lexmark συνεχίζει να θεσπίζει κανόνες βέλτιστης πρακτικής και να παράγει βιώσιμα προϊόντα και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κατεβάστε το σχετικό δελτίο τύπου