Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Transform

Το πρόγραμμα / λύση Transform της Bottomline Technologies είναι το εργαλείο που χρειάζεστε για να μετατρέψετε την εκτύπωση από text εφαρμογές στις μορφές που απαιτούνται από το νέο νόμο.

Με δυνατότητες επικοινωνίας με βάσεις δεδομένων και διάφορα λειτουργικά συστήματα, το πρόγραμμα μπορεί να εντοπίσει τα αρχεία που παράγει ο φορολογικός μηχανισμός και να αντλήσει πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται για την ηλεκτρονική αποστολή τους (π.χ. διευθύνσεις e-mail) στους πελάτες σας.

Χρησιμοποιώντας τις εξελιγμένες δυνατότητες μορφοποίησης που διαθέτει, είναι εύκολο να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά έγγραφα και εκτυπώσεις που βελτιώνουν την εικόνα της επιχείρησής σας, οι οποίες μπορούν εάν επιθυμείτε να προσωποποιηθούν για κάθε πελάτη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα PDF ή άλλης μορφής αρχείο, το οποίο μπορεί να αποσταλεί και προς εκτύπωση, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης, είναι δυνατή η ηλεκτρονική αρχειοθέτησή του, η οποία επιτρέπει την εξάλειψη παραγωγής φυσικών αντιγράφων προς αρχειοθέτηση. Η πρόσβαση στα αντίγραφα γίνεται μέσω web interface πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από την έρευνα στο φυσικό αρχείο.

Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα του Κ.Φ.Α.Σ., το αρχείο τύπου PDF από μόνο του δεν αποτελεί έγκυρο τιμολόγιο, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από τα δύο αρχεία a και b που δημιουργεί ο φορολογικός μηχανισμός κατά την εκτύπωση. Είναι πολύ εύκολο για το Transform να εντοπίσει τα αρχεία αυτά στον αποθηκευτικό τους χώρο. Το σύνολο των αρχείων αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πελάτη.

Προς διευκόλυνση του παραλήπτη (πελάτη) σας, είναι εφικτή η δημιουργία αρχείων τύπου XML που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημά του χωρίς πληκτρολόγηση.

Σε περίπτωση που οριστούν προδιαγραφές για την ηλεκτρονική τιμολόγηση οι οποίες θα περιλαμβάνουν κάποιο πρότυπο XML, η προσαρμογή είναι υπόθεση λίγων ωρών, όχι μηνών.

 

Προετοιμαστείτε για το μέλλον.

 

Εκσυγχρονίστε τον τρόπο τιμολόγησης & επικοινωνίας με τους πελάτες σας!

 

[image]