Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Επισκευή A3 Εκτυπωτή 85,00 €
Επισκευή Inkjet Εκτυπωτή 15,00 €
Επισκευή Α/Μ Laser Desktop ή Matrix Εκτυπωτή 38,00 €
Επισκευή Business Laser Εκτυπωτή 65,00 €
Eλάχιστη χρέωση (αφορά μόνο έλεγχο) 17,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Επισκευή Α/Μ Laser Desktop ή Matrix Εκτυπωτή 55,00 €
Επισκευή Business A4 Εγχρ.-Α/Μ Laser Εκτυπωτή 75,00 €
Επισκευή Inkjet Εκτυπωτή 35,00 €
Επισκευή Έγχρωμου / Α/Μ Εκτυπωτή 99,00 €
Επισκευή Α/Μ Laser Desktop ή Matrix Εκτυπωτή 55,00 €
Επισκευή Α/Μ Laser Desktop ή Matrix Εκτυπωτή 55,00 €
Ελάχιστη χρέωση Laser (αφορά μόνο έλεγχο) 45,00 €

Οι αναγραφόμενες αξίες επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Σε περίπτωση μη επισκευής το κόστος ελέγχου είναι 17€.