Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Οι αναγραφόμενες αξίες επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Σε περίπτωση μη επισκευής το κόστος ελέγχου είναι 17€.