Η Deloitte επέλεξε MPS της Lexmark

Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International Inc. για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & FYROM, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την εταιρεία Deloitte, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Το έργο MPS περιλαμβάνει την ανανέωση του εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (secure print) και αναλωσίμων (παραγγελίες, παραδόσεις, συλλογή χρησιμοποιημένων κλπ.) καθώς και υπηρεσίες after-sales, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων που η Infolex διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Η χρήση της πλατφόρμας MPS Dashboard την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του πελάτη να καταχωρούν αιτήματα after-sales support και να έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων κάθε συσκευής (με δυνατότητες reporting ανά κέντρο κόστους κλπ.), των μηνιαίων χρεώσεων και των αντίστοιχων παραστατικών που έχουν εκδοθεί. 

Τις υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης εγγράφων (MPS) της Lexmark έχουν εμπιστευθεί πολλές εταιρείες παγκοσμίως από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Πολύ σημαντικός είναι ο υψηλός βαθμός ανανέωσης τέτοιων συμβολαίων (97%), γεγονός που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που η εταιρία προσφέρει.

 

Κατεβάστε το σχετικό δελτίο τύπου